אריאל קסל ושות'                                                   Ariel Kessel & Co.                   

רואי חשבון                                                       Certified Public Accountants (ISR.)

 

מגדל משה אביב, קומה 26                                          Moshe Aviv Tower, 26th Floor,

רח' ז'בוטינסקי 7,                                                                        7 Jabotinski Road,

רמת-גן  52520            טל': 03-7518188 :Tel       פקס: 03-7518187         Ramat Gan 52520

 

 

 

ביקורת פנים, מבקר פנים, בקרה פנימית, מבקר, מעילה, מניעת מעילות, זיהוי מעילות, יעוץ, יעוץ כלכלי, יועצים כלכליים, נדלן, נדל"ן, ביקורת במערכות מידע, מבקר מערכות מידע, ביקורת מממ, ביקורת ממ"מ, יעוץ אירגוני, יעוץ ארגוני, הנפקות, הנפקה, חשבונאות, רואה חשבון, רו"ח, חשבונאות פיננסית, חשבונאות יצירתית, כלכלה, כלכלי, פרויקטים, ניהול פרויקטים, SAP, מס, מיסים, חברות הזנק, הייטק, חשבונאות הייטק, חשבונאות ניהולית, startup, חממה טכנולוגית, פיתוח עסקי, יעוץ פיתוח עסקי, חשכ"ל, מבקר המדינה, קופה קטנה, ביקורת שכר, תוכניות ביקורת, תוכנית ביקורת, אתיקה, כללי אתיקה למבקרי פנים, CIA, CISA, CFE, מתמחים, דרושים מתמחים, ביקורת חיצונית, ביקורת תוכנה, ITF, Test data, טכניקות ביקורת במערכות מידע, בקרה חשבונאית, סקר בקרה פנימית, סקר על הבקרות בארגון, הלבנת הון, מניעת הלבנת הון, זיהוי הלבנת הון, מבקר פנימי, מבקר פנים, זיהוי אי סדרים, אי סדרים חשבונאיים, רואי חשבון, קסל ושות', קסל ושות', קסל, אריאל קסל.